ALASNIIDU SELTS♦

Naabrivalve

06/07/2012 16:32  Naabrivalve
 
Alasniidu naabrivalve sektor on tegutsenud nüüd 2,5 aastat. Esimene naabrivalve teemaline sissekanneAlasniidu Seltsi kodulehe tehti 18. oktoobril 2009.
 
Mis siis on muutunud 2,5 aastaga, ning mis kasu on olnud Alasniidu elanikele Alasniidu naabrivalve sektorist?
Aga alustame algusest - Naabrivalvega on liitunud 38 peret Alasniidult. Olles MTÜ Alasniidu Seltsi liige, on igal perel võimalik täiendavalt võtta osa naabrivalve tegevusest."Selleks tuleb esitada avaldus koos andmetega - nimi, aadress ja telefoninumber. Blanketi saab alla laadida digiallkirjastamiseks 
siit. Täidetud ja allkirjastatud avaldus saata e-kirja aadressile kaljasken ät gmail.com. Sektori vanem lisab oma poolse kinnituse ja saadab info edasi MTÜ Eesti Naabrivalvesse."
 
Rohkem ja lähemalt saab lugeda naabrivalvest MTÜ Eesti Naabrivalve kodulehelt:
http://naabrivalve.ee/.  Tegemist on 2000. aastal kodanikualgatuse korras asutatud ühinguga, mille eesmärgiks on tõsta elanike turvalisust kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel.
 
Igapäevane Alasniidu naabrivalve  info elab oma elu   
Alasniidu piirkonda on tekkinud naabrivalve sildid. Need on tormituultega lendu läinud ja siis taas ülesse pandud. Siin on teretulnud kõigi abikäed - Kui märkad probleemi,  palun ole hea ja aita. Samuti kui on kohti paremaid kuhu silte välja panna, palun anna märku - Selleks võib olla nii oma värv, kui tänavanurk.
 
Kõige põhjalikum 
infokoosolek naabrivalve teemal toimus samuti 2,5 aastat tagasi siis kui sektor loodi. Kodanike tänast aktiivsust ja küsimusi kuulates on selge, et aeg on sobilik planeerida järgmist suuremat koosolekut. Alasniidu Selts võtab selle teema päevakorda ja annab teada aja ja koha. Võtame eesmärgiks enne sügist see ära korraldada.
 
Kasu mõõtmine naabrivalve sektori juures tõstatab kindlasti küsimusi. Jah, meil on olnud insidente, mida ka foorumis on kajastatud. Kindlalt võib välja tuua, et Alasniidu piirkonna elanikud tunnevad teineteist paremini, suhtlevad aktiivsemalt, ning on tähelepanelikud ümbritseva osas. Samuti oleme  andnud selge sõnumi siit läbi kulgevatele inimestele, et see on naabrivalve piirkong ja kogukond hoolitseb enda eest.
 
Kindlasti ei ole me lõpuni kasutanud kõiki MTÜ  Eesti Naabrivalve poolt pakutavat, aga siingi on Alasniidu sektori liikmete aktiivsusel ruumi.
 
Nii nendele kui teistele naabrivalve küsimustele saab vastuse kas siis otse 
MTÜ  Eesti Naabrivalvest,Alasniidu Seltsist või Alasniidu sektori eestvedajalt Ken Kaljaselt (kaljasken ät gmail.com / 565 2288).
 

18/11/2009 10:22  Alasniidu foorumi lehel eraldi Naabrivalve teemaline alalõik

Tänasest on Alasniidu foorumi lehel eraldi Naabrivalve teemaline alalõik(
18/11/2009 10:14  Toimus esimene naabrivalve teemaline koosolek

Kolmapeval ,11. novembril, toimus Harkujrve peokeskuses esimene Alasniidu Naabrivalve Sektori teemaline koosolek. Kohale oli kutsutud kõik huvitatud ümbruskonna elanikud.
Sissejuhatuse tegi Alasniidu elanik Ken Kaljas, kes tänas kohaletulnuid ning tutvustas koosolemise eesmärki. Naabrivalvet oli tutvustama tulnud Eesti Naabrivalve tegevjuht Tiina Ristmäe.
Tiina peatus pikalt ja põhjalikult naabrivalve olemusel. Kohale tulnutel oli mitmeid küsimusi ja täpsustusi, mis said siis lahti räägitud. Tiina poolt kõlanud olulisemad märksnad olid järgmised:
:: Naabrid peaksid tundma teineteist vähemalt nii palju, et kes on kes ja millised on kontaktid, juhul kui on vaja suhelda;
:: Naabrid ei peaks olema ükskiksed ümbruses toimuva osas. Julgemad võivad vahetult teretada ja täpsustada, kas ja kuidas nad saavad olla abiks, juhul kui mõni tundmatu juhtub mööduma. Samuti piisab tähelepanelikkusest ja olukorra fikseerimisest kirjalikult;
:: Naabrivalve piirkonda suhtub Politsei alati tõsisemalt. Info edastamine sündmuste kohta, on alati teretulnud. Siit ka seletus, miks piisab sündmuste kirjapanemisest (aeg, koht ja detailid). Need aitavad tihti lahendada kuritegusid.
:: Naabrivalve ei ole ainult valve. See on viis kuidas naabrid suhtlevad ja vajadusel aitavad vastastikku teineteist. Samas, on võimalik viia valvamine ka kõrgemale tasemele alustades patrullimisest ja lõpetades teiste eelnevalt kokkulepitud tegevustega. See on elanike oma otsustada kas ja kuidas on parim viis piirkonnas turvalisust tagada.
 
Lõpetuseks peatus lühidalt Erik Sandla Alasniidu Seltsi teemadel. Tutvustades seniseid tegevusi ja samme.
Koosoleku lõppedes said elanikud liituda loodava Alasniidu Naabivalve Sektoriga. Tegemist on elava nimekirjaga kohalikest elanikest, kes soovivad jagada oma kontakte ja tunda naabreid. Sektoris olemine ei ole kohustuslik. Võib tulla ja minna.
Lihtsustamaks paberimajandust elanike osas, lepiti kokku, et esmalt liitub Naabrivalvega just Alasniidu Selts. Paljud elanikud on juba Alasniidu Seltsi liikmed ja seltsielu on aktiivne. Nii saab ühenda kaks head. Samuti on liitumine läbi Alasniidu Seltsi rahaliselt lihtsam. Seltsi liikmed tasuvad aastamaksu, millest selts tasub naabrivalvega seotud kulud. Niteks järgmisest aastast on Naabrivalve liikmemaks perekonna kohta 10,-.
Koosolekust võttis osa 20 elanikku. Alasniidu Naabrivalve Sektoriga on tänaseks liitunud 30 elanikku.


 
06/11/2009 10:35  Harkujärve peokeskuses esimene naabrivalve teemaline koosolek. 
 
Lugupeetud Harkujärve ja Tiskre kandi elanik!
11. novembril kella 18:00 - 19:30 toimub Harkujärve peokeskuses esimene naabrivalve teemaline koosolek. Eesmärgiks on turvalisuse tagamine ja tõstmine piirkonnas. Kui leiate, et soovite kaasa lüüa naabrivalve sektoris, tulge kohale, kuulake ja täitke sooviavaldus. 
Koosoleku eestvedajateks on Eesti Naabrivalve tegevjuht Tiina Ristmäe, Alasniidu Seltsi liikmed Ken Kaljas, Erik Sandla ja Ivo Lukk.
Koosoleku punktid on:
>> Naabrivalve tutvustus;
>> Alasniidu sektor;
>> Küsimused / vastused.

Lähemalt naabrivalvest saab lugeda kodulehelt: 
www.naabrivalve.ee
Info ja kontakt: 
www.alasniiduselts.ee ja Ivo Lukk, ivo@alasniiduselts.ee, 507 6973.

 
18/10/2009 19:56  Alustame naabrivalve sektori loomisegaAlasniidul ! 
 
Lugupeetud Harkujärve ja Tiskre kandi elanik!
 
Kätte on jõudnud järjekordne sügis ja päevad on järjest lühemad ning pimedat aega kus istume rohkem kodus kui viibime väljas aina rohkem. Leiame, et on õige aeg moodustada meie kandi esimene naabrivalve sektor, mille eesmärgiks on turvalisuse tagamine ja tõstmine piirkonnas. Lähemalt naabrivalvest nende kodulehelt: 
http://naabrivalve.ee/
 Alagatuseks palume liitujatel saata oma sooviavaldus koos nime, aadressi ja telefoninumbriga 26.oktoobriks meiliaadressil ( eriksandla@hot.ee või ivo@alasniiduselts.ee ). Sektori loomisel on meil eesvedajaks palutud Ken Kaljas, kes on analoogse sektori vedajaks olnud Tallinnas. 
Täpsem info:
Erik Sandla 501 6304
Ivo Lukk      507 6973

Operatiivne info meie Facebooki lehel:

Külastage meid Facebookis
Otsi
 
 
 
Alasniidu Selts MTÜ  ivo[@]alasniiduselts.ee
Koduleht Elitec'st