ALASNIIDU SELTS♦

Uudised

18/11/2009 10:14  Toimus esimene naabrivalve teemaline koosolek

Kolmapeval ,11. novembril, toimus Harkujrve peokeskuses esimene Alasniidu Naabrivalve Sektori teemaline koosolek. Kohale oli kutsutud kõik huvitatud ümbruskonna elanikud.

Sissejuhatuse tegi Alasniidu elanik Ken Kaljas, kes tänas kohaletulnuid ning tutvustas koosolemise eesmärki. Naabrivalvet oli tutvustama tulnud Eesti Naabrivalve tegevjuht Tiina Ristmäe.

Tiina peatus pikalt ja põhjalikult naabrivalve olemusel. Kohale tulnutel oli mitmeid küsimusi ja täpsustusi, mis said siis lahti räägitud. Tiina poolt kõlanud olulisemad märksnad olid järgmised:

:: Naabrid peaksid tundma teineteist vähemalt nii palju, et kes on kes ja millised on kontaktid, juhul kui on vaja suhelda;

:: Naabrid ei peaks olema ükskiksed ümbruses toimuva osas. Julgemad võivad vahetult teretada ja täpsustada, kas ja kuidas nad saavad olla abiks, juhul kui mõni tundmatu juhtub mööduma. Samuti piisab tähelepanelikkusest ja olukorra fikseerimisest kirjalikult;

:: Naabrivalve piirkonda suhtub Politsei alati tõsisemalt. Info edastamine sündmuste kohta, on alati teretulnud. Siit ka seletus, miks piisab sündmuste kirjapanemisest (aeg, koht ja detailid). Need aitavad tihti lahendada kuritegusid.

:: Naabrivalve ei ole ainult valve. See on viis kuidas naabrid suhtlevad ja vajadusel aitavad vastastikku teineteist. Samas, on võimalik viia valvamine ka kõrgemale tasemele alustades patrullimisest ja lõpetades teiste eelnevalt kokkulepitud tegevustega. See on elanike oma otsustada kas ja kuidas on parim viis piirkonnas turvalisust tagada.

 

Lõpetuseks peatus lühidalt Erik Sandla Alasniidu Seltsi teemadel. Tutvustades seniseid tegevusi ja samme.

Koosoleku lõppedes said elanikud liituda loodava Alasniidu Naabivalve Sektoriga. Tegemist on elava nimekirjaga kohalikest elanikest, kes soovivad jagada oma kontakte ja tunda naabreid. Sektoris olemine ei ole kohustuslik. Võib tulla ja minna.

Lihtsustamaks paberimajandust elanike osas, lepiti kokku, et esmalt liitub Naabrivalvega just Alasniidu Selts. Paljud elanikud on juba Alasniidu Seltsi liikmed ja seltsielu on aktiivne. Nii saab ühenda kaks head. Samuti on liitumine läbi Alasniidu Seltsi rahaliselt lihtsam. Seltsi liikmed tasuvad aastamaksu, millest selts tasub naabrivalvega seotud kulud. Niteks järgmisest aastast on Naabrivalve liikmemaks perekonna kohta 10,-.

Koosolekust võttis osa 20 elanikku. Alasniidu Naabrivalve Sektoriga on tänaseks liitunud 30 elanikku.


Operatiivne info meie Facebooki lehel:

Külastage meid Facebookis
Otsi
 
 
 
Alasniidu Selts MTÜ  ivo[@]alasniiduselts.ee
Koduleht Elitec'st