Harkujärve noortekeskus, tegevused lastele ja noortele 
Lisainfo: https://www.facebook.com/Harkuj%C3%A4rve-Noortekeskus-331973344244978

Harkujärve Põhikoolis
toimuv huvitegevus
Lisainfo: https://harkujarve.kovtp.ee/huvialaringid

Loovuslabori Huvikooli meisterdamisringid toimuvad Harkujärve Põhikooli puutöö klassis kolmapäeviti:
13.00 I klassid
14.00 II klassid
15.00 II-IV klassid 
Alates oktoobrist ka Harkjärve lasteaias, lisainfo Evelina Bartške 555 35 575
Registreerimine: kaja@loovuslabor.ee

Harkujärve kogukonnakeskuses Harkujärve kirikus toimub:
Kogukonnakeskuse raamatutoas on laenutamiseks lugemisvara, toimuvad näitused ja kord kuus käib koos lugemisklubi.
Luuleruum kuu viimasel reedel
Lisainfo: https://www.facebook.com/Harkuj%C3%A4rve-kogukonnakeskuse-Lugemistuba-109888200476124

Draamastuudio lastele
Lisainfo: https://inglitiib.eu/harkujarve-kirik-ja-kogukonnakeskus/harkujarve-kogukonnakeskus/draamastuudio/
esmaspäeviti 15.00

Mustlastants ja Flamenko
Lisainfo:
 https://inglitiib.eu/harkujarve-kirik-ja-kogukonnakeskus/harkujarve-kogukonnakeskus/mustlastants-ja-flamenco/
kolmapäeviti 18.00

Shindo
Lisainfo: https://inglitiib.eu/harkujarve-kirik-ja-kogukonnakeskus/harkujarve-kogukonnakeskus/shindo/

Laste kokakool
neljapäeviti 16.00

Harku vallas toimuv huvitegevus
Lisainfo: http://huviringid.ee/